Om os

full-size
PwC, Nykredit og Aarhus Universitet – et stærkt partnerskab


PwC, Nykredit og Aarhus Universitet – et stærkt partnerskab
PwC, Nykredit, og Aarhus Universitet har i 2012 indgået et samarbejde. Målet med samarbejdet er at bidrage til fortsat udvikling og vækst i små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Vores vision er at bidrage til:
At være det førende center for videnproduktion og praktiske dokumenterbare løsninger rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • fortsat vækst og produktivitet i virksomhederne og samfundet
 • forbedre virksomhedernes konkurrenceevne
 • at skabe værditilvækst og arbejdspladser
 • at tilføre viden og kompetencer til ledelsen 

Vores mission er at:

 • undersøge hvad der driver og hæmmer vækst i små og mellemstore virksomheder
 • udvikle løsninger der konkret kan understøtte vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder
 • producere og formidle viden til og om virksomhederne
 • bidrage til udvikling af ledelseskompetencen i små og mellemstore virksomheder

Vores strategi er at:

 • samle stærke samarbejdspartnere, der har kræfter, viden og vilje til at skabe nye redskaber
 • gennem samarbejde mellem forskningsinstitution og erhvervsliv sikres sammenhæng mellem viden og best practice
 • initiere forskningsprojekter inden for områder af relevans for små og mellemstore virksomheder
 • skabe en udviklings- og vækstmodel skræddersyet til små og mellemstore virksomheder
 • udvikle værktøjer og redskaber skræddersyede til målgruppen
 • yde løbende sparring inden for ledelse, strategi og økonomi
 • udbyde netværksarrangementer
 • udvikle og udbyde kompetencegivende aktiviteter
 • bidrage til evt. videreførelse af virksomheder (ejer- eller generationsskifte)
 • skabe hjælp til selvhjælp via workshops og netværk 

Kombinationen af erhvervsliv og forskningsinstitut, eller best pratice og teori, tror vi på giver de bedste forudsætninger for et optimalt resultat. Via partnerskabet stilles erfaring og ressourcer, på tværs af erhvervsliv og universitets- og forskermiljø, til rådighed for virksomhederne og samfundet i øvrigt.


Ny vækstmodel skal styrke små og mellemstore virksomheder

12.3.2015 30 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark indgår i et nyt og vækstfokuseret projekt. Bag projektet står PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, som har sat sig for i fællesskab at styrke SMV’erne og deres konkurrenceevne.

Se din forretningsmodel i nyt perspektiv

27.1.2014 Vil du gerne øge fokus på at skabe værdi og opbygge nye forretninger, samt forbedre din organisation og udvikle dig som leder, så deltag i forløbet 'Se din forretningsmodel i nyt perspektiv'