Ny vækstmodel skal styrke små og mellemstore virksomheder

full-size
12 Mar.
30 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark indgår i et nyt og vækstfokuseret projekt. Bag projektet står PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, som har sat sig for i fællesskab at styrke SMV’erne og deres konkurrenceevne.


Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er rygraden i dansk økonomi og kan løfte Danmark ud af krisen. Det er derfor vigtigt at styrke deres konkurrenceevne og produktivitet samt understøtte deres vækstpotentiale. Med det konkrete mål at bidrage til vækst og udvikling af små og mellemstore virksomheder har PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, Business and Social Sciences derfor indgået en ambitiøs samarbejdsaftale på området. Samarbejdet er døbt Vidensforum – for Små og Mellemstore Virksomheder.

Som første fælles projekt har Vidensforum udviklet, implementeret og testet en vækst- og udviklingsmodel. Målet er at undersøge, om man ved at kombinere løbende individuel sparring med virksomhedens ledelse, læringsmoduler og netværksaktiviteter kan bidrage til værditilvækst i virksomhederne. Imens virksomhederne gennemgår vækstmodellens 3-årige forløb, følges deres udvikling af forskere for at vurdere effekten af de forskellige tiltag. Projektet består af 30 virksomheder fordelt mellem Øst- og Vestdanmark.

Ny viden
Det er en af Vidensforums målsætninger løbende at bidrage til forskellige aktiviteter inden for efteruddannelse skræddersyet til målgruppen.

Herudover vil der også løbende blive igangsat nye forskningsprojekter for at producere viden om og til SMV’erne. For at sikre, at forskningsprojekterne har relevans for virksomhederne, bliver de designet i aktiv dialog med disse. Alle forskningsprojekterne forankres i en international forskergruppe ved Aarhus Universitet.

Fakta om Vidensforum

 • PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, Business and Social Sciences har skabt partnerskabet Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder.
 • Vidensforum har fokus på udvikling af små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vækstmodellen er blot det første af en række initiativer.
 • Vidensforum definerer, i tråd med danske erhvervsorganisationer som f.eks. Håndværksrådet, små og mellemstore virksomheder som virksomheder med under 100 ansatte

Ambitionen for Vidensforum er at bidrage til:

 • fortsat vækst og produktivitet i virksomhederne
 • forbedret konkurrenceevne
 • værditilvækst og skabelse af flere arbejdspladser
 • at tilføre viden og kompetencer til ledelsen

Det skal opfyldes ved, i dialog og samarbejde med SMV’erne, at:

 • undersøge, hvad der driver og hæmmer vækst i virksomhederne
 • producere og formidle viden til og om virksomhederne
 • yde løbende sparring inden for ledelse, strategi og økonomi
 • udbyde netværksarrangementer
 • udvikle redskaber skræddersyet til målgruppen

www.vidensforum.dk.
Her på hjemmesiden (www.vidensforum.dk) vil al relevant viden og information løbende blive opsamlet og formidlet, ligesom aktuelle aktiviteter vil blive udbudt her. .

Vækstmodel-projektet indeholder:

 • Fastlæggelse af lederprofil
 • Indledende analyse af virksomheden
 • Oversigt over forretningsudvikling og værdiskabelse over de tre år
 • Unik model til arbejdet med strategi- og forretningsplan
 • Kvartalsvis sparring og opfølgning i virksomheden
 • Ni læringsmoduler inden for bl.a. ledelse, strategi og økonomi
 • Netværksaktiviteter med andre ledere
 • Afslutningsrapport

Læs mere om forskningsprojektet


Ny vækstmodel skal styrke små og mellemstore virksomheder

12.3.2015 30 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark indgår i et nyt og vækstfokuseret projekt. Bag projektet står PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, som har sat sig for i fællesskab at styrke SMV’erne og deres konkurrenceevne.

Se din forretningsmodel i nyt perspektiv

27.1.2014 Vil du gerne øge fokus på at skabe værdi og opbygge nye forretninger, samt forbedre din organisation og udvikle dig som leder, så deltag i forløbet 'Se din forretningsmodel i nyt perspektiv'