Fremgang og forbedring kan ikke undgås

full-size
15 Okt.
Firmaet Valeur A/S har deltaget i testprojektet med Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV). Leder Klaus Leffers er begejstret og spår de deltagende virksomheder fremgang både økonomisk og menneskeligt.


Blandingen af eksperter fra Nykredit, PwC og Aarhus Universitet, Business and Social Sciences er en succesfuld én af slagsen, hvis man som mindre eller mellemstor virksomhed har ambitioner om vækst og brug for nye øjne på forretningen. Det mener partner og salgs- og marketingschef hos firmaet Valeur, Klaus Leffers, som har deltaget i et testprojekt med Vidensforum for SMV. Han ser det som en kvalitet, at samarbejdet tager udgangspunkt i netop ”vores forretning, vores tal, vores kunder og vores medarbejdere”, som han udtrykker det:

– Det kører ikke på et overordnet teoretisk niveau, men er meget specifikt og foregår hos os. Over et treårigt forløb vil man sort på hvidt kunne se, hvordan forskellige interne tiltag har øget værdien af ens virksomhed, siger Klaus Leffers.

Den vurdering kommer ikke fra en hvilken som helst virksomhed. Valeurs primære produkt og ydelse ligger inden for opsøgende salgsarbejde. Et arbejde virksomheden, der har afdeling i både Viby J og København SV, har gjort så godt, at den i 2010 blev kåret som supergazelle af Børsen sammen med 12 andre virksomheder. For at blive udnævnt som supergazelle skal virksomheden have været kåret som gazelle minimum fem år i træk.

Ligefrem tale
Klaus Leffers fremhæver blandt andet den åbne og ærlige dialog, som virksomhedens ledelse indgår i med konsulenterne fra Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder:

– Konsulentgruppen består med Nykredit, PwC og Aarhus Universitet af nogle seriøse navne, som ved, hvad de taler om og siger tingene ligeud. Det fremtvinger i høj grad refleksion og en masse interne spørgsmål om, hvordan vi hidtil har gjort tingene og fremadrettet skal gøre dem. I det treårige forløb som hovedprojektet dækker over, vil der uden tvivl ske en stor udvikling for forretningen som helhed. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.

Opfølgning forpligter og udvikler
Mens projektet i Valeur A/S var et pilotprojekt, vil de kommende forløb med nye SMV vare tre år med kvartalvis sparring, monitorering og opfølgning for hver virksomhed. Det betyder ifølge Klaus Leffers, at man som leder ikke fortaber sig i den daglige drift:

– Det kan være en udfordring for nogle SMV at opnå det helikopterperspektiv, der er så vigtigt for den langsigtede udvikling. Det oplever vi bl.a. i vores eget opsøgende salgsarbejde for andre SMV. Sammen med konsulenterne sætter man helt konkrete mål, som man følger op på hver tredje måned og derefter evt. justerer virksomhedens mål. På den måde vil man som leder undgå at ”gemme sig” i driften og undskylde sig med travlhed, udtaler Klaus Leffers.

I det 3-årige forløb sætter konsulentgruppen fokus på hjørnestenene i virksomheden: Lederen, forretningsmodellen, forretningsmiljøet og forretningsplanen. Forløbet starter med en analyse af lederens profil, som derefter kobles til forretningsmodellen med henblik på at se, hvilke udviklingsmuligheder, der foreligger, og hvilke kompetencer og persontyper, der skal bruges.

Effektivt udviklingsforløb er attraktivt
Når Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder starter det nye forløb op med informationsmøder i oktober 2012, kommer det til at inkludere 30 virksomheder fordelt ligeligt mellem Øst- og Vestdanmark. Den individuelle kvartalsvise sparring kombineres med fælles læringsmoduler for alle 30 ledere, som på den måde får udvidet netværket af andre virksomhedsledere med lignende problemstillinger.

Og netop overskueligheden og relevansen i forløbet mener Klaus Leffers vil være attraktivt for mange ledere, da tid er en meget knap ressource:

– Det er attraktivt, at sparringen i projektet tager udgangspunkt og foregår i din egen virksomhed, og at de fælles moduler består af effektive undervisningsgange, siger Klaus Leffers.

På fællesmøderne vil deltagerne bl.a. få adgang til en række nye værktøjer, som de kan bruge til at følge værdiskabelsen i deres egen virksomhed og understøtte deres beslutninger med. Herudover får de også nye modeller til at udarbejde forretningsplaner med og fast afsat tid til erfaringsudveksling med de andre ledere.


Ny vækstmodel skal styrke små og mellemstore virksomheder

12.3.2015 30 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark indgår i et nyt og vækstfokuseret projekt. Bag projektet står PwC, Nykredit og Aarhus Universitet, som har sat sig for i fællesskab at styrke SMV’erne og deres konkurrenceevne.

Se din forretningsmodel i nyt perspektiv

27.1.2014 Vil du gerne øge fokus på at skabe værdi og opbygge nye forretninger, samt forbedre din organisation og udvikle dig som leder, så deltag i forløbet 'Se din forretningsmodel i nyt perspektiv'